Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

IPS i psykosvården

IPS i psykosvården är ett projekt som 2017-2019 arbetar för att hjälpa arbetslösa som har kontakt med psykosvården att komma till arbete.

IPS står för Individual Placement and Support, eller Individuell Placering med stöd. Det är en evidensbaserad metod att stödja personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning att komma ut i arbete.

Jönköpings kommuns funktionshinderomsorg arbetar tillsammans med Region Jönköpings läns psykosvård för att fler personer med psykisk sjukdom ska komma ut i arbete. Det ska ske genom att den som är motiverad att komma igång i arbete ska få indivduellt stöd att hitta rätt arbetsgivare och komma igång på arbetsplatsen. Stödet till både den anställde och arbetsgivaren ska bestå över tid.
Läs mer om arbetssätt mm i ansökan om projektmedel (se nedan).

Målgrupp för projektet är personer som

  • har en etablerad kontakt på psykosvårdens öppenvårdsmottagning inkl TIPS
  • uttrycker en vilja och motivation att nå, få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden
  • är skriven i Habo, Mullsjö, Jönköping eller Vaggeryd.

Mål är bl a att

  • 30 % av personerna som får IPS-stöd ska komma ut i anställning eller studier som leder till arbete på minst 25% under 2018
  • projektet ska hitta former för hur varje deltagare som så önskar ska få fortsatt stöd efter anställning, utan tidsbegränsning.

Här följer de viktigaste dokumenten:

Utvärdering av SE/IPS i länet

Under 2017 har Johanna Gustafsson från Stiftelsen Activa gjort en utvärdering av arbetet med SE (supported emloyment) och IPS i länet. Hon redovisade resultatet vid en samling i Vrigstad 170829.

Bildspelet som Johanna visadePDF

Utvärderingen av SE-/IPS-arbetet i länetPDF