Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

NOVA - Stöd i förändring

NOVA är en arbetsförberedande insats för personer som är 18-64 år. Verksamheten finns till för dem som vill få till en förändring i livet men är i behov av stöd för att komma vidare. De krav som ställs för att klara studier och arbete är tuffa för många idag. NOVA erbjuder ett utvecklande sammanhang i en strukturerad kravlös miljö.


Vårt fokus ligger på den individuella personliga utvecklingen i samspelet mellan människor. NOVA finns med som stöd i förändring. Förhoppningen är att individen genom sitt deltagande ska finna viljan, modet och motivationen till att få till den förändring man önskar.

 

Senaste nytt (231005)

Kring årsskiftet kommer vi att starta en ny grupp i Jönköping, en i Vaggeryd samt en i Habo/Mullsjö. I vardera grupp finns det 14 platser. Anmälningar önskar vi få in nu under oktober månad. Har det inkommit fler anmälningar än det finns platser görs en prioritering utifrån ålder samt att platserna ska fördelas jämnt mellan FK, AF, region och kommun.


Anmälan till deltagare i NOVA  Word, 56.1 kB.

(Om man inte har alla svar till frågorna i anmälningsblanketten så lämnar ni berörda rutor tomma. NOVA tar vid behov själva fram den informationen.)

 

Flöde NOVA Word, 239.3 kB.

Information till remittent Word, 183.4 kB.

Informationsblad deltagare Word, 189.6 kB.

NOVA folder Pdf, 1.3 MB.