Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt ARCH i Habo

Förbundet har beviljat medel till start av Projekt ARCH - Arbets- och RehabCoach i Habo .

Projektets start 1 oktober 2020 fick skjutas upp p g a pandemin. Projektet startade istället 1 februari 2021.

I dagsläget (april 2021) arbetar vi aktivt med 8 personer som är i behov av stöttning på olika sätt. Stöttningen kan se olika ut, allt från att få ett fotfäste på arbetsmarknaden till att få hjälp i kontakten med myndigheter för annan ersättning än ekonomiskt bistånd men också att arbeta för vidare studier. Ett tätt samarbete finns med samtliga myndigheter och vården.

Under projektets paus har vi arbetat med vissa målgrupper och fått ut i arbete och annan sysselsättning.

Vi ser en stor ökning av psykisk ohälsa och framförallt är det många unga som mår dåligt och som inte alltid har en god tillvaro där missbruk är främsta orsaken.

Coach i projektet är Gentiana Marmullakaj.