Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Socioekonomisk analys

År 2009 gjorde förbundet en förenklad socioekonomisk analys av de ekonomiska effekterna av de projekt som vårt förbund beviljat medel till.

Analysen byggde på de principer som nationelekonom Ingvar Nilsson m fl tagit fram om utanförskapets kostnader.

Samhällsekonomisk analys 2009 och Kvinnorprojektet och Från ohälsa till hälsa Word, 213 kB.

Under 2016 gjordes en ny socioekonomisk analys i förbundet, denna gång av projekt FIA mé knuff.

Samhällsekonomisk analys 2017 om FIA Pdf, 2.1 MB.

Under 2017 höll Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog en utbildning i länet om hur man gör denna typ av beräkningar. Ansvariga var Folkhälsoavdelningen vid Region Jönköpings län. Flera rapporter producerades under utbildningen. Bl a gjordes en samhällsekonomisk jämförelse mellan resursjobb och extratjänster i Nässjö kommun.

Rapport från Nässjö kommun

2018 gjordes en samhällsekonomisk analys av verksamheten Enter, av docent Fredrik Hansen vid Jönköping International Business School. Han använde ett annat sätt att tänka i sin analys än Ingvar Nilsson. Mer information om hans analys och resultat finns i följande rapport och på hemsidan om Enter.

Samhällsekonomisk rapport om Enter 2012-2017 Pdf, 426.4 kB.