Styrelseprotokoll 2011-12-19

Nu är protokollet från styrelsens möte 2011-12-19 justerat. Då togs bl a beslut om sammanträdesplan 2012. Man fick också del av flera rapporter.
Du som vill läsa protokollet kan göra det här.PDF

Du kan också se det under fliken Dokument här på hemsidan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58