Sakkunnigt biträde till revisorerna

Elisabeth Björk heter den revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som blivit utsedd till sakkunnigt biträde för vårt förbund. Hennes uppdrag är att hjälpa de båda förtroendevalda revisorerna att granska förbundets ekonomi och verksamhet.
Alla samordningsförbund granskas av revisorer som utses dels av staten genom Försäkringskassan, dels av de berörda kommunerna och landstinget.

För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden finns två förtroendevalda revisorer, Östen Johnsson och Doris Johansson. De ska enligt beslut av dem själva nu få hjälp av Elisabeth Björk på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Beslutet ska anslås på förbundets officiella hemsida, vilket alltså sker nu. Du kan se en kopia på beslutet genom att klicka här: Beslut

Kontaktuppgifterna till revisorerna och biträdet finns under rubriken Organisation här på hemsidan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58