Länets ohälsotal över riksgenomsnittet

Nyss presenterad statistik visar att ohälsotalen i Jönköpings län långsamt fortsätter sjunka. Samtidigt kvarstår problemet att länets ohälsotal ligger kvar något över riksgenomsnittet.
Ohälsotalet är ett genomsnitt per person och år hur många dagar man får ersättning från sjukförsäkringen.

Den nu redovisade statistiken börjar i januari 2006. Då var årsgenomsnittet 41,2 dagar i riket medan länets snitt låg på 35,3 dagar.

För ett år sedan var snittet 29,3 dagar i riket och 29,2 dagar i Jönköpings län. Alltså en rejäl sänkning i länet men en ännu större sänkning i riket som helhet.

Enligt de senaste siffrorna ligger nu riksgenomsnittet på 27,6 dagar medan länets snitt är 27,8 dagar. Skillnaden är stor mellan män (22,5 dagar) och kvinnor (33,3 dagar) i länet. Det är också stor skillnad mellan olika kommuner. Högsta snittet finns bland kvinnor i Mullsjö kommun (41,8 dagar) och lägsta snittet i länet finns bland män i Habo kommun (17,1 dagar).

Enligt statistiken i december 2011 var riksgenomsnittet 27,7 dagar medan länets snitt var 27,9 dagar. Minskningen fortsätter alltså, långsamt.

Statistiken säger dock inte om befolkningen har blivit friskare, bara hur många dagar de är berättigade till ersättning för.

Du som vill läsa mer i statistiken: se under Dokument här på hemsidan !

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58