Styrelseprotokoll 120220

Förbundsstyrelsens protokoll är nu justerat. Mötet handlade bl a om de projekt som finansieras genom förbundet.
Styrelsen hade sitt senaste möte 120220. Protokollet är justerat och finns under rubrik Dokument här på hemsidan.

En av punkterna på mötet var fastställande av årsberättelsen med bokslut för 2011. Årsberättelsen publiceras dock inte förrän revisorerna har haft möjlighet att granska innehållet. Så snart som möjligt finns årsberättelsen under rubriken Dokument här på hemsidan.

Andra viktiga punkter på styrelsemötet var dagsaktuella rapporter om de projekt som får stöd genom förbundet.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58