Årsberättelsen för 2011

Enligt förbundets årsberättelse för 2011 har förbundet nu tagit ny fart. Den gemensamma verksamhet som så många önskat är på väg att genomföras i form av projekt Enter.

En överenskommelse har nåtts om ett fortsatt unikt samarbete i form av Arenasamverkan.

De verksamheter som finansieras av förbundet redovisar bra resultat, speciellt verksamheten KrAmi för unga med kontakt med Frivården.

Läs mer själv! Du hittar årsberättelsen under rubriken Dokument här på hemsidan!

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58