Ägarmöte i länet 1 mars

Ägarna för de tre samordningsförbunden i länet möttes i Vrigstad den 1 mars 2012. Då diskuterades hur man vill att förbunden ska utvecklas vidare.
De tre samordningsförbunden ägs av sina huvudmän: kommunerna i länet, Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Nästan alla huvudmän deltog i det första ägarmötet som anordnades i länet, den 1 mars 2012. Initiativtagare till mötet var Försäkringskassan.

Du kan nu hitta minnesanteckningarna från mötet och den bildserie om länets förbund som visades, under rubriken Organisation / Förbundets ägare.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58