Äntligen är vi här !

"Äntligen är vi här!" konstaterade förbundets ordförande Klas Rydell när han 8 maj invigde projekt Enter. "Detta kommer att vara förbundets kärnverksamhet de närmaste åren" konstaterade han.
Projekt Enter startade vid årsskiftet och flyttade 1 april in i sina lokaler på Kyrkogatan 40.

Till invigningen kom ett 30-tal personer från förbundets sju huvudmän och media. Alla ville se den verksamhet som äntligen kommit igång efter över 2 års idéskissande, projektplanering och andra förberedelser.

Bakgrund
Samordningsförbundets ordförande Klas Rydell inledde invigningen med att berätta om bakgrunden. Det har under många år varit lätt att komma överens i samråd mellan chefer. Det svåra har varit att hitta bestående arbetsformer där man tillsammans kunnat möta personer med stora behov, förklarade Rydell. Individerna hamnar ofta mittemellan våra organisationer. En önskan har funnits och projekt som Testa och Kartläggningen var bra ansatser men av olika skäl kunde verksamheterna inte fortsätta. Nu finns en inriktning att denna gemensamma verksamhet ska bli mer långsiktig, tack vare samordningsförbundet.

Lärande
Han konstaterade också att denna form av gemensamt projekt innebär ett enormt lärande. Både berörda handläggare och våra organisationer lär oss om varandras sätt att arbeta och vi hittar gemensamma arbetsmetoder.

En sådan metod som arbetsgruppen fått utbildning i är lösningsfokuserat arbetssätt. Susanne Höglund i arbetsgruppen bekräftade att det innebär en aha-upplevelse att fokusera mer på vad deltagaren klarar än på den normala frågan "Hur mår du idag".

Mål och målgrupp
Projektledare Anna Petersén berättade sedan om projektets mål, målgrupp och arbetssätt. Mer om detta finns på sidan om projektet under rubrik Aktiviteter här på hemsidan. Hittills har 36 anmälningar kommit in. 19 av dem har skrivits in i projektet hittills. Det är en god spridning av både anmälningar och inskrivna mellan de olika huvudmännen.

Gemensam ingång - gemensamt ansvar
Hon konstaterade bl a att detta är en satsning på en gemensam ingång och ett gemensamt ansvar. Individen och hans/hennes möjligheter ska stå i centrum. Den deltagare som inte klarar att komma till arbete eller studier under projekttiden ska förhoppningsvis få hjälp till en bättre hälsa och/eller livskvalitet men också ha rätt ersättning med sig i fortsättningen.

"Avmyndifierade"
Marina Heiman i arbetsgruppen konstaterade hur positivt det är att de i gruppen är "avmyndifierade". Även om de har sin anställning kvar hos respektive huvudman (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Jönköpings kommun) så möter de deltagarna som handledare i Enter. Därmed kan det bli lättare att bygga upp ett förtroende, vilket gör det lättare att hjälpa deltagaren på ett bra sätt, med helhetssyn.

Raka kontaktvägar
Tomas Lundin i arbetsgruppen konstaterade att de redan märkt att bara man sitter ned och lyssnar ordentligt med deltagaren och dennes handläggare så går det enormt snabbt att se möjligheter hur man kan komma vidare. Eftersom alla huvudmän finns med i projektet så har de raka kontaktvägar vidare, vilket kan bli en bra hjälp för deltagarna.

Efter inledningen gick alla upp till Enters fyra fina kontorsrum och pentry. Där skedde den formella invigningen genom att Klas Rydell gav en kort kommentar och klippte ett band. Därefter blev det fortsatt mingel.

Hört i minglet:
Man säger ibland att människor "hamnar mellan stolarna". Man borde istället säga "hamnar mellan stollarna" eftersom det alltid är människorna man möter som avgör vilken hjälp man får.

Öppet hus
Projektledaren Anna Petersén och Eva Norrby, ansvarig hos projektägaren Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun, konstaterade att det blir fullt hus i eftermiddag igen. Då är det öppet hus för handläggare från huvudmännen. Eftersom intresset är så stort att alla inte fått plats kommer man att ordna ett nytt öppet hus för alla intresserade efter sommaren.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58