Styrelseprotokoll 21 september

Styrelsen beviljade medel till projekten Enter och KrAmi 2013.

21 september hade styrelsen och beredningsgruppen en arbetsdag i Vaggeryd. Då lärde man sig bl a mer om sociala företag. Mesta delen av tiden diskuterades hur förbundets Verksamhetsplan 2013 ska se ut.

Efter det gemensamma samrådet hade styrelsen ett möte. Då togs bland annat beslut om fortsatta medel till de viktiga projekten Enter och KrAmi. Nu är protokollet justerat. Det går att hitta under rubriken Dokument här på hemsidan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58