Uppskattad föreläsning igår

Igår 12 december höll Gunilla Gerland en mycket uppskattad föreläsning med temat Arbeta med personer med Aspergers syndrom och andra NPF.
Aulan i Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, fylldes helt när Gunilla Gerland berättade om sina erfarenheter av att ha Aspergers syndrom och sitt fortsatta arbete för att ge stöd till personal och andra som stöttar personer med detta och andra neuropsykiatriska funktionshinder.

Du som vill veta mer kan läsa under rubriken Aktiviteter här på hemsidan.
Inom en månad kommer också ett referat från mötet att publiceras här på hemsidan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58