Nytt styrelseprotokoll

26 november 2012 hade styrelsen sitt senaste möte. Mötet var offentligt. Då gavs rapporter från de verksamheter som förbundet finansierar och beslut togs bl a angående förslaget till Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014.
Styrelsens beslut angående Verksamhetsplan innebar att det förslag som sänts ut inför styrelsemötet fastställdes (se tidigare nyhet), men med reservation för budgeten. Detta eftersom förbundet fortfarande väntar besked om Socialnämnden i Jönköpings kommun avsätter budgeterat bidrag till förbundet i sin budget för 2013. Detta beslut tas 18 december 2012.

När allt är klart med Verksamhetsplanen så publiceras den här på hemsidan.

Du som vill läsa hela styrelseprotokollet kan göra det härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58