Verksamhetsplan 2013 är klar

Nu är förbundets verksamhetsplan för 2013 antagen av styrelsen och huvudmännen har tagit beslut om att anslå nödvändiga medel.

I planen berättas om vad förbundet arbetar med. Där kan Du också läsa om inriktningen för förbundet och de projekt som vi stöder, bl a KrAmi och Enter.

Du hittar Verksamhetsplan 2013 under rubrik Dokument här ovanför eller genom att dubbelklicka härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58