Styrelseprotokoll 130318

Nu är protokollet från styrelsens möte 130318 justerat.
130318 höll styrelsen möte i anslutning till den vårkonferens som förbunden i länet arrangerat tillsammans, för sina styrelser och beredningsgrupper.

På styrelsemötet justerades förbundets årsberättelse. Man diskuterade också det så kallade försörjningsmåttet. Du kan läsa hela protokollet under rubriken Dokument eller härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58