Nya i styrelsen

Arbetsförmedlingen har nu både ny ledamot och ersättare i vår förbundsstyrelse.
Håkan Gustafsson och Andreas Appelberg har båda gått vidare till andra arbetsuppgifter och därför slutat i förbundsstyrelsen och i styrgrupperna för projekten Enter och KrAmi.

Sedan februari har Claes Svahnström, ny arbetsförmedlingschef med områdesansvar, tagit över som ordinarie ledamot i styrelsen.

Nu är det klart att sektionschef Liselott Malmström går in som ersättare i styrelsen och samtidigt i styrgruppen för projekt KrAmi.

Sektionschef Conny Eriksson ersätter Appelberg i styrgruppen för projekt Enter.

VÄLKOMNA i era nya uppdrag!

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58