Delårsrapport 2013 och andra styrelsebeslut

Styrelsen tog vid sitt möte 130819 beslut om en delårsrapport med avrapportering av de olika projekten och andra samverkansinsatser. Man beslutade också bl a om utvärdering av projekt Enter och mer pengar till kompetensutveckling.

Nu finns styrelseprotokollet från 130819 och Delårsrapport 2013 under rubriken Dokument här på hemsidan. Du som vill veta mer är välkommen att kontakta förbundet.

Du kan också hitta dokumenten här:

Protokoll 130819PDF

Delårsrapport 2013PDF

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58