Styrelseprotokoll och delårsrapport

Nu är protokollet från styrelsens möte 140820 klart. Beslut togs då bl a om Delårsrapport för första halvåret 2014, ett yttrande om ny fördelningsmodell för Finsam-medel och Utvärderingsplan.

Protokollet, Delårsrapporten och Utvärderingsplanen hittar Du under rubriken Dokument här ovan.

Om Du är intresserad av underlag och yttrande om fördelningsmodellen är Du välkommen att höra av dig till kansliet.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58