Frukostmöte om psykiatrin i landstinget

Torsdag 141113 hälsas alla intresserade välkomna till ett frukostmöte om psykiatrin i landstinget.

Mötet anordnas på Science Park i Jönköping, i en serie med syfte att bygga förtroende mellan våra organisationer.

Preliminärt innehåll
- Primärvårdens uppdrag och arbetssätt vid psykisk ohälsa
- Specialistpsykiatrins uppdrag
- Vad erbjuder psykiatrin inom rehabilitering?

Mer information om frukostmötets tider mm finns här på hemsidan under rubrik Aktiviteter. Där anmäler Du dig också.

VÄLKOMMEN!


Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58