Frukostmöte om funktionshinderomsorgen

Torsdag 11 december anordnar förbundet nästa frukostmöte i serien "Förtroende bygger vi tillsammans". Denna gång får vi lära oss mer om Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och dess arbete med

Du hittar inbjudan härPDF.

Anmälan görs här på hemsidan under rubrikerna Aktiviteter - Frukostmöten för ökat förtroende. Du kan även klicka på denna länk. Du hittar anmälningsformuläret längst ned på sidan. Tryck på knappen Skicka när du noterat dina uppgifter.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58