Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar

Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, föreläser i Jönköping och Värnamo 150218-0219 när KUR-satsningen 2015 inleds.

Välkommen att läsa inbjudan härPDF!

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58