Klas Rydell förbundsordförande 4 år

Protokollet från styrelsens första möte denna nya mandatperiod är nu justerat.

Beslut togs bl a att omvälja Klas Rydell, chef på Försäkringskassan, till ordförande. Han valdes för hela mandatperioden 2015-2018. Till ny vice ordförande under 2015 valdes Hans Jarstig, kommunalråd och ordförande för socialnämnden i Habo kommun.

Du som vill läsa hela protokollet kan göra det under rubriken Dokument här ovan eller genom att klicka härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58