Styrelsemöte och delårsrapport

Styrelsens protokoll från mötet 150904 är justerat. Då togs bl a beslut om Delårsrapport 2015.

Både dokumeten finns som vanligt under rubriken Dokument här ovan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58