Årsredovisning med bokslut 2015

Nu finns det justerade protokollet från styrelsens möte 160212 här på hemsidan, under rubriken Dokument.

Styrelsen tog på mötet bl a beslut om att preliminärt fastställa en årsredovisning med bokslut för 2015. Denna redovisning har sänts till revisorerna för granskning. På styrelsens planerade möte 160318 ska årsredovisningen fastställas definitivt. Sedan läggs den ut här på hemsidan och sänds till alla huvudmän tillsammans med revisionberättelsen.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58