Dag om Supported Education

160302 möttes ett 90-tal representanter från områdena utbildning, arbetsmarknad, försörjningsstöd, vården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan för att lära sig mer om Supported Education. 

Ett arbete har påbörjats att sprida arbetsmetoden Supported Education (SEd) i länet.

SEd är en form av Supported Employment. Det innebär att ge stöd till unga och äldre som har behov av extra stöd för att klara studier. Syftet kan vara att få ett mer fast anställning, ett bättre arbete och bättre livskvalitet.

Du som vill läsa mer om Supported Employment och Supported Education kan göra det på Finnvedens samordningsförbund genom att följa denna länk.
Där finns bl a inbjudningarna till dagen, bildspel som visades mm material.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58