Styrelseprotokoll 160603

Nu är protokollet från styrelsens möte 160603 justerat

På styrelsemötet fick styrelsen information om en förstudie angående förbättrat stöd till nyanlända. Framtiden för projekt IT-spåret diskuterades. Styrelsen ställde sig positiv till att fortsätta bidra till finansieringen 2017.

Protokollet finns under rubrik Dokument här ovan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58