Delårsrapport och IT-spåret

Protokollet från styrelsemötet 160819 är nu justerat. Styrelsen tog bl a beslut om att anta en delårsrapport för första halvåret 2016 och att fortsätta bidra till finansieringen av IT-spåret i Eksjö 2017.

Projekt IT-spåret för unga med Aspergers syndrom och stort IT-intresse startade 2012. För att verksamheten skulle kunna drivas vidare i år gick förbundet in med delfinansiering. Nu tog styrelsen beslut om att även bidra med delfinansiering 2017 för att beslut ska hinna tas om en långsiktig finansiering.

I delårsrapporten visas att över 35% av de deltagare som fått stöd av verksamheter finansierade av förbundet har gått till arbete eller studier vid avslut. Ekonomin är under kontroll. Allt större del av förbundets medel används till aktiva insatser.

Aktuella handlingar finns under respektive rubrik på hemsidan men även här:

Justerat protokoll 160819PDF
Delårsrapport 2016PDF
Ansökan om medel till IT-spåret 2017PDF

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58