Verksamhetsplan 2017

Protokollet från styrelsemötet 161010 är nu justerat. Styrelsen tog bl a beslut om att skicka ut förslag till verksamhetsplan 2017 till huvudmännen för samråd. Du kan läsa protokollet och förslaget nedan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58