Offentligt styrelsemöte

25 november anordnade förbundet frukostmöte på Science Park.

På frukostmötet informerade de olika verksamheter som får förbundets stöd om hur de arbetar. 40 personer fick höra om Enter, FIA mé knuff, Grön rehabilitering, IT-spåret och annat som händer i förbundet.

Efter informationen höll styrelsen sitt offentliga möte där man bl a tog beslut om verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019. En diskussion fördes om synpunkter som kommit att förbundet bör finansiera fler verksamheter långsiktigt.

Protokollet är nu justerat och finns utlagt under rubriken Dokument här på hemsidan. Där finns också verksamhetsplanen.

Du kan också läsa protokollet härPDF

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58