Styrelsemöte 170110

Protokollet från senaste styrelsemötet är nu justerat.

Styrelsen diskuterade den nya ansökan om medel till Grön rehabilitering i Klevarp (Tenhult) som sänts in från Region Jönköpings län. Det var samma ansökan som styrelsen diskuterade på sitt möte i september 2016. Både då och nu avslogs ansökan. Styrelsen gav redan i september 2015 Region Jönköpings län besked om att man inte kunde räkna med fortsatt stöd till verksamheten. Sedan dess har inget tillkommit som gett förbundet anledning att ändra inställning.

Även planerna på ett nytt, gemensamt integrationsprojekt diskuterades. Besked kom samma dag som styrelsemötet att Region Jönköpings län inte prioriterar att anställa någon medarbetare med placering i den nya verksamheten, trots att tjänsten enligt förslaget finansieras av förbundet. Därför finns risk att projektet inte kan komma igång.

Du som vill läsa protokollet kan göra det under rubriken Dokument eller härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58