Styrelsemöte 170210

Nu är protokollet från styrelsemötet 170210 justerat och inlagt under rubrik Dokument ovan.

 

Styrelsen tog bl a beslut om Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
som du kan läsa härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58