Ingvar Nilsson 170224

Nationalekonom Ingvar Nilsson berättade på två samlingar 170224 om utanförskapets kostnader, som han forskat kring i 40 år.

Du som vill se Ingvar Nilssons bildspel kan göra det härPowerpoint.

Han ger tillstånd till den som så önskar att använda uppgifterna i bildspelet, men ange gärna källan. En som använder uppgifterna aktivt är entreprenören, föreläsaren mm Leo Razzak.

Nilsson har också spännande tankar om nästa steg för utveckling av samverkan och samordningsförbundens roll i detta. Du kan läsa rapporten "Så mycket bättre" om Samordningsförbund 2.0 härPDF. Ett citat från rapporten:

"Konkret betyder detta att de enskilda projekt som man även i framtiden kommer att genomföra kanske måste ses på ett helt nytt vis, inte enbart ett instrument för att stödja enskilda personer utan också som instrument för att pedagogiskt belysa systembrister och skapa insikt om behov av systemförändring hos lokala, regionala och centrala aktörer kring våra välfärdsystems sätt att fungera.
Detta i sin tur betyder att ledningsmodeller och arbetsmetoder i förbundet sannolikt måste få nya dimensioner. Ett mer strategiskt och visionärt grepp än idag. Men det innebär också att man går från ett systemsmörjande till ett systemstörande och systemförändrande perspektiv i sitt arbete. Ett perspektiv som med viss naturnödvändighet leder till intressekonflikter av olika slag. Erfarenheten är entydig; varje etablerat paradigm slåss envetet för sin överlevnad."

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58