Utbildningar i höst

Under hösten 2017 anordnar förbunden i länet tillsammans med Kommunal Utveckling flera fördjupningsdagar och halvdagar för coacher som arbetar med metoden Supported Employment eller IPS, Individual Placement and Support.

De flesta utbildningarna finns utlagda på regionens Lärandekalender. Du når den via följande länklänk till annan webbplats.

Den sista utbildningen i höst ges 16 november, om att arbeta SE/IPS med personer med missbruksproblem. Den finns inte i Lärandekalendern. Läs inbjudan härPDF.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58