Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Arbetskonsulent Efterstöd

AMA i Jönköpings kommun söker nu lämplig person till anställning i projekt Efterstöd.

Tjänsten utgår ifrån ett samverkansprojekt mellan kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd tillsammans med Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Jönköpings län. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), där anställningen är placerade, är projektägare och tjänsten finansieras av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Målgruppen för efterstöd är personer med funktionsnedsättning och/eller komplex problematik som erhållit stöd av offentlig verksamhet för att komma i arbete eller studier. Tjänsten har två delar om 50% vardera; operativt arbete med efterstöd till personer som erhållit insatser riktat mot arbete/studier samt strategiskt arbete för att utveckla en långsiktig arbetsmodell för efterstöd.

Arbetsuppgifter

Den operativa delen av tjänsten innebär stöd till individ och arbetsgivare i syfte att individen ska kunna behålla sitt arbete eller fullfölja sina studier. Efterstöd till individ kan handla om att coacha, underlätta kommunikation med arbetsgivare/studieanordnare eller att lotsa till andra myndigheter/organisationer. Efterstöd till arbetsgivare/studieanordnare kan innebära information om individuella förmågor och samhällets stödfunktioner, etablera kontaktvägar samt bistå vid förändring av arbets- och studieuppgifter.

Den strategiska delen av tjänsten innehåller förankring av kontaktvägar med samverkande myndigheter, organisationer, aktuella nätverk samt erfarenhetsutbyte med liknande verksamheter nationellt. Uppdraget är också att, parallellt med erfarenheter av det operativa arbetet, utveckla innehåll och arbetsprocesser till en relevant arbetsmodell för efterstöd. I Arbetet ingår även att pröva, utvärdera och ge förslag på implementering av verksamhet.

Kompetenskrav

För tjänsten relevant högskoleutbildning krävs liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och komplex problematik. Erfarenheter av arbete med arbetsmarknad, välfärdssystem, projekt-/utvecklingsarbete samt vana att samverka med andra operativt och strategiskt är meriterande. Förmåga att arbeta målinriktat och lösningsfokuserat prioriteras. Dessutom förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med aktuella uppdragsgivare och nätverk. Körkort är en förutsättning. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2018

Länk till ansökanlänk till annan webbplats
Ansökan om projektmedelWord
BudgetExcel

Publicerad: 2019-04-11