Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Viktiga styrelsebeslut

Protokollet från styrelsens möte 180822 är nu justerat. Det finns här på hemsidan under rubriken Dokument ovan.

Det går också att se protokollet nedan, tillsammans med Delårsrapport för första halvåret 2018 och flera ansökningar om medel som styrelsen tog ställning till. Bl a enades styrelsen om att fortsätta finansiera projekt Funktionsnedsatta i arbete mer långsiktigt än hittills.

Ansökningar om medel till Partsöverskridande kunskapshöjning och nya projektet SE-N bordlades till nästa styrelsemöte 180920.

Protokoll 180822PDF

Delårsrapport 2018PDF

Avstämning projekt SAMSPDF

Ansökan om medel till 5 omgångar HälsoskolaPDF

Förlängningsansökan om medel till Funktionsnedsatta i arbete (FIA)PDF

Ansökan om medel till partsöverskridande kunskapshöjningPDF

Ansökan om medel till projekt SE-N, Supported employment för nyanländaPDF


Publicerad: 2019-04-11