Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Protokoll från styrelsemötet 180920 är nu justerat

Styrelsen beslutade om fördelning av medel till två nya satsningar.

Förbundet fortsätter arbeta för att utsatta grupper inte ska falla mellan stolarna.Medarbetare hos parterna ska få en kunskapshöjning gällande gemensamt förhållningssätt och bemötande vid vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta.

Styrelseprotokoll 180920PDF

Publicerad: 2019-04-11