Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga
  • language
    Translate

Ny styrelsen för förbundet

190204 höll en delvis ny styrelse för förbundet sitt första möte. Protokollet är nu justerat och finns på digitala anslagstavlan och under Dokument ovan.

Till ordförande för förbundet omvaldes för ett år Klas Rydell, Försäkringskassan och till ny vice ordförande den nye ledamoten Håkan Sandgren, Region Jönköpings län. Styrelsen beslutade samtidigt att dessa tillsammans med förbundschef utgör styrelsens arbetsutskott.

På mötet togs också beslut om Årsredovisning 2018 inför revideringen av förbundets ekonomi och en Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering. Här följer de dokument som är offentliga efter mötet:

Styrelsens protokollPDF
Sammanträdesplan/Årshjul 2019PDF
Handlingsplan för jämställdhetsintegreringPDF

Vilka fler som ingår i styrelsen, kontaktuppgifter mm finns under fliken Organisation ovan.

Publicerad: 2019-04-11