Delrapport projekt Efterstöd

Första året av projekt Efterstöd har nu gått. Syftet är att stödja personer som fått samordnat stöd till arbete eller studier att klara att behålla den positiva inriktningen.
Projektledare Susanne Wismén har skrivit en rapport om processen och erfarenheter hon fått under tiden.