Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Förslag till Verksamhetsplan 2020

Protokoll från styrelsens telefonmöte 190917 är justerat. Då togs beslut om ett förslag till Verksamhetsplan 2020 med budget, som sänts ut till medlemmarna för samråd.

Protokollet och förslag till verkamhetsplan finns på Digitala anslagstavlan. Verksamhetsplanen fastställs på styrelsens offentliga möte 191119.

Publicerad: 2019-09-19