Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Protokoll och fastställande av Verksamhetsplan 2020

Senaste protokoll från det offentliga styrelsemötet 191119 justerat

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2020 med budget 2020 och plan 2021-2022 enligt utsänt förslag. Protokollet finns på digitala anslagstavlan och under fliken dokument. Även verksamhetsplan finns under fliken dokument.

Publicerad: 2019-11-28