Information i regionfullmäktige

Den 3 december fick regionfullmäktige information om Finsam, förbundens arbete i länet och de socioekonomiska effekter som förbundens arbete under 2018 bedöms ha lett till.

Det var förbundscheferna Peter Hedfors och Britt-Marie Vidhall som fick 45 minuter för information och frågor. Informationen avslutades med en film om Andreas, som deltagit i insatsen/utbildningen IT-spåret i Eksjö. Många ledamöter visade stort intresse för förbundens arbete.

Bildspelet som visades på mötetPowerpoint