Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Slutrapport om IPS i psykosvården

Vid årsskiftet avslutades projekt IPS i psykosvården. En överenskommelse hade då nåtts att det upparbetade samarbetet mellan Jönköpings kommun och psykosvården vid Länssjukhuset Ryhov ska fortsätta.

Projektledare Sofie Andersson avrapporterade projekt IPS i psykosvården vid förbundsstyrelsens möte 2020-02-12. Hon berättade om hur man arbetat tillsammans för att boende i Jönköping, Habo och Mullsjö som har kontakt med psykosvården skulle få stöd att komma igång med arbete och studier.

Av 20 män och 13 kvinnor som fått stöd hade 14 börjat studier eller arbete under projekttiden. Det är ett mycket gott resultat och ledde till att kommunen och Region Jönköpings län kom överens om en fortsättning. Nu ska man också erbjuda stöd till patienter som har en anställning som de inte kan återgå till.

Mer information, hela slutrapporten och det bildspel Sofie visade på styrelsemötet finns på hemsidan om projektet, under rubrik Aktiviteter.

Du kan följa denna länk.

Publicerad: