Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

IPS i psykosvården på styrelsemöte

Nu är protokollet från styrelsemötet 200212 justerat och inlagt på Digitala anslagstavlan och under Dokument ovan.

På styrelsemötet informerade projektledare Sofie Andersson om projektet IPS i psykosvården, som just avslutats och implementerats till stor del. Se mer i separat nyhet om projektet.

Styrelsen tog också beslut om årsredovisning 2019 men dokumentet ska granskas av revisorerna innan det blir offentligt.

Publicerad: 2020-02-20