Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt i Mullsjö beviljas medel

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden beviljade på sitt möte igår max 616.000kr till ett projekt som Mullsjö kommun sökt medel till. Det är den första ansökan som kommit till förbundet från Mullsjö kommun.

Ansökan gäller medel till en etableringsstödjare som ska utveckla arbetet med utrikesfödda som har problem att integreras i svenska samhället. I följande dokument kan du läsa mer om projektet.

Styrelsen protokoll justeras och publiceras tisdag 2 juni.

Ansökan om medelPDF

Ekonomisk bilaga till ansökanExcel

Pressmeddelande om styrelsens beslutWord

Projektet kommer att presenteras mer tydligt under Aktiviteter här på hemsidan, efter sommaren 2020.

Publicerad: 2020-05-29