Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Försörjningsmått 2014-2019

Nu har SCB publicerat försörjningsmåttet för 2019.

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl a-kassa) och kommunerna. Statistiken sammanställs varje år och bryts bl a ned på utbetalt belopp per invånare i åldern 16-64 år per år.

  • Samtliga förbundets kommuner ligger under både riks- och länsgenomsnittet när det gäller ekonomiskt bistånd 2019.
  • Kommunernas ohälsotalet följer länets nivå och utveckling relativt väl. Dock ligger Mullsjö på en högre nivå. Samtliga kommuner ligger över riksgenomsnittet.
  • Samtliga kommuner ligger under riksgenomsnittet vad gäller arbetsmarknadsstöd. Tre av dessa även under länsgenomsnittet.
  
Publicerad: