Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Delårsrapport

Protokollet från styrelsens möte 200826 är justerat och utlagt på digitala anslagstavlan och under rubrik Dokument.

Styrelsen beslutade bl a att avsätta medel till en förstudie om en ny verksamhet för unga med missbruksproblem.

Man beslutade också gå vidare med planerna på att anställa en processutvecklare tills vidare, som arbetar liknande nuvarande Projekt SAMS som är på väg att avslutas.

Man fastställde också en delårsrapport som visar att 52 män och 45 kvinnor fått stöd av finansierade verksamheterna hittills i år och att det, delvis p g a corona-pandemin, kommer att bli lägre kostnader än beräknat för de finansierade verksamheterna.

Publicerad: 2020-09-07