Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Verksamhetsplan med budget

Protokollet från styrelsemötet 201116 är justerat.

Måndagens styrelsemöte fick p g a coronapandemin genomföras digitalt. På mötet berättade teamledare Anna Petersén om läget i verksamheten Enter som är den största insats förbundet finansierar. Vi fick se en film inspelad av en deltagare i Enter.

Maria Engberg informerade om Arbetsförmedlingen.

Styrelsen antog den Verksamhetsplan med budget 2021 och plan 2022-2023 so varit ute för samråd hos förbundets medlemmar.

Beslut togs även om hur den person som får nya tjänsten Verksamhetsutvecklare ska arbeta.

Protokollet och Verksamhetsplan 2021 finns på anslagstavlan och under Dokument.

Publicerad: