Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Styrelseprotokoll 210210

Protokollet från styrelsens möte 210210 är justerat och publicerat under Dokument.

På mötet tog styrelsen bl a beslut om Årsredovisning 2020 i preliminär form och en uppdatering av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

Publicerad: