Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Årsredovisningen klar!

Nu har revisorerna granskat årsredovisningen och revisorerna kommit med sin rapport, där de föreslår att redovisningen godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Protokollet från styrelsens möte 210323 är justerat och inlagt på Digitala anslagstavlan. Ett av besluten var att definitivt fastställa årsredovisningen för 2020, som nu sänds ut till parterna. I årsredovisningen konstateras bland annat att Indikatorer för finansiell samordning visar att deltagare i verksamheter som vårt förbund finansierar svarar mer positivt på enkätfrågorna än riksgenomsnittet. Två helt nya projekt kom också igång under hösten.

Efter styrelsemötet har revisionsberättelsen kommit till förbundet. Även den finns på Digitala anslagstavlan och under Dokument.

Publicerad: